GDPR

» Boka på: 0612-77 13 30 » Maila till: kramm.reception@firsthotels.se

Hur påverkas mina personuppgifter av den nya dataskyddslagen (GDPR)?

Enligt lagen behöver vi på First Hotel Kramm be om ditt samtycke till hur vi får använda dina personuppgifter i vårt bokningssystem. Genom att klicka här så kommer du att kopplas direkt till vår kunddatabas där du kan godkänna eller avvisa de olika användningarna av dina personuppgifter.

Väljer du att godkänna att vi sparar dina uppgifter innebär det att vi sparar namn, telefon, mailadress och i vissa fall postadress, vilket underlättar för både dig och oss när du bokar hos oss igen.

Väljer du att inte godkänna att vi sparar dina uppgifter kommer dina uppgifter att krypteras i vårt system, vilket innebär att nästa gång du bokar hos oss behöver vi fråga efter alla dina kontaktuppgifter igen.

How is my personal data affected by the new Data Protection Act (GDPR)?

According to the law, we at First Hotel Kramm need to ask for your consent to how we may use your personal information in our booking system. By clicking here you will be linked directly to our customer database where you can approve or reject the different uses of your personal information.

Choosing to accept that we save your information means that we save your name, phone, email address and in some cases postal address, which makes it easier for both you and us when you book with us again.

If you choose not to approve that we save your information, your information will be encrypted in our system, which means that the next time you book with us, we need to ask for all your contact information again.